Dzielnicowy Roku 2012

Dzielnicowy Roku 2012

Kto w tym roku zostanie najpopularniejszym dzielnicowym w naszym regionie? To zależy od Państwa.

O państwa głosy zabiega 20 funkcjonariuszy w terenu Powiatu Puławskiego. Zachęcamy do zapoznania się ze swoim dzielnicowym oraz głosowania na państwa zdaniem najlepszego z nich.

Dobry dzielnicowy to taki, który cieszy się zaufaniem mieszkańców swojego rejonu. Ważne jest, by był człowiekiem wrażliwym i fachowcem w rozwiązywaniu problemów. W tym roku po raz kolejny dajemy Państwu okazje do zapoznania swojego dzielnicowego oraz oceny jego pracy. Sylwetki funkcjonariuszy odnaleźć można na stronach puławskiej i ryckiej komendy w zakładkach: dzielnicowy.

Każdego zapraszamy do oddania głosu oraz do wzięcia udziału w wyłonieniu Tego Najlepszego w 2012 roku. Za pośrednictwem lokalnej prasy oraz strony internetowej KPP Puławy, gdzie znajdować się będzie ankieta mogą państwo oddać głos. Zapraszamy do wzięcia aktywnego udziału w konkursie.

Ankiety prosimy dostarczać do oficera dyżurnego KPP, przesyłać na adres Komendyz dopiskiem „ Dzielnicowy Roku „ lub dostarczać do wydawcy prasy lokalnej , w której zamieszczona była ankieta do dnia 1 grudnia 2012r.

Laureata poznamy w grudniu br.

Sposób głosowania w powiecie puławskim zawarty jest w regulaminie konkursu.

Dzielnicowi: 

Andrzej Kilian

Andrzej Petruk

Andrzej Sikora

Artur Poniewierski

Artur Ścibior

Jacek Janicki

Jacek Wiśniewski

Leszek Janicki

Marcin Kuba

Marek Daczka

Marek Wydra

Paweł Pietras

Piotr Kotkiewicz

Piotr Makuch

Piotr Zdun

Radosław Bakiera

Rafał Głos

Rafał Wrzesinski

Robert Krawczyński

Zbigniew Kostka

REGULAMIN   KONKURSU
„Dzielnicowy Roku 2012”
Komendy Powiatowej Policji w Puławach

 1. Konkurs „Najlepszy Dzielnicowy Powiatu Puławskiego 2012”, zwany dalej „konkursem” organizuje Wydział Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Puławach, zwany dalej „organizatorem”.

2. Konkurs organizowany jest na terenie powiatu puławskiego w okresie od 1 października  do 12 listopada 2012 roku.

3. W konkursie uczestniczą wszyscy dzielnicowi realizujący czynności służbowe na terenie powiatu.

4. Głównym celem konkursu jest:

–  przybliżenie i popularyzacja sylwetek dzielnicowych lokalnemu społeczeństwu;

–  głębsza integracja dzielnicowego z mieszkańcami swojego rejonu służbowego;

–  przybliżenie społeczeństwu problematyki bezpieczeństwa i pracy dzielnicowych;

–  zwiększenie zaufania do dzielnicowego;

–  wyzwolenie inicjatyw społecznych na rzecz wspólnego rozwiązywania problemów danego rejonu;

–   motywacja dzielnicowych do bardziej efektywnej pracy ;

–  systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez dzielnicowych.

5. O końcowej klasyfikacji zadecyduje suma zebranych punktów za poszczególne konkurencje: glosowanie, test wiedzy, strzelanie, wynik w służbie.

6. Maksymalna liczba punktów do uzyskania( max. 100)

Test wiedzy-   –  20 pkt.(za każde poprawne pytanie 1 pkt.)

Strzelanie – 10 pkt. ( 1miejsce -10 pkt, 2 miejsce -9,5 pkt ……itd.)

Głosowanie – 50 pkt. (  ilość otrzymanych  głosów )

Wyniki służby – 20 pkt.   (za każdy satysfakcjonujący wynik 2 pkt.)

7. Sylwetki poszczególnych  dzielnicowi z terenu powiatu puławskiego zostaną przedstawione na stronie internetowej „Dziennika Wschodniego”,  MM Puławy oraz na stronie internetowej Organizatora –  www.kwp.lublin.pl (zakładki:→ Komendy→KPP Puławy→Dzielnicowi)

8. Głosowanie w formie elektronicznej będzie dostępne na stronie internetowej Dziennika Wschodniego  oraz MM Puławy, a w formie klasycznej w punkcie recepcyjnym Komendy Powiatowej Policji w Puławach oraz w siedzibach komisariatu i posterunków tut. KPP.  Głosować na poszczególnych dzielnicowych będzie można za pomocą kuponów oraz na w/wymienionych  stronach internetowych.   Liczba uzyskanych punktów uzależniona będzie od liczby  zebranych głosów.

9. W dniu 26 października 2012roku dzielnicowi przystąpią do testu wiedzy składającego się z 20 pytań jednokrotnego wyboru. Test obejmował będzie znajomość wybranych zagadnień pracy dzielnicowego oraz przepisów prawa karnego, prawa wykroczeń jak również innych przepisów służbowych. Test zostanie przeprowadzony na sali konferencyjnej KPP w Puławach.

10. Strzelanie – konkurencja będzie obejmowała strzelanie statyczne (12 strzałów, 25 m)  przeprowadzona zostanie na strzelnicy PZŁ w Puławach

11. Efekty  w formie ilościowej uzyskane przez dzielnicowych z okresu I- IX  2012, które zostaną dostarczone przez ich przełożonych do dnia 15.10.2012. Wyniki w porównaniu do ilości wszystkich popełnionych przestępstw (siedem podstawowych kategorii przestępstw kryminalnych + przestępstwa narkotykowe) w danym rejonie.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *