Regulamin

Regulamin

Regulamin serwisu www.e-pulawy.pl

I. Informacje ogólne

1. Serwis internetowy www.e-pulawy.pl , jest serwisem działającym za pośrednictwem sieci internetowej.

2. Korzystanie z zasobów www.e-pulawy.pl jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz polityki prywatności serwisu.

II. Słowniczek

1. W rozumieniu niniejszego regulaminu używa się następujących definicji:

a) profil/konto użytkownika – użytkownik po zalogowaniu się na portalu www.e-pulawy.pl ma prawo do dodania ogłoszenia oraz jego uaktualnienia.

b) użytkownik – osoba posiadająca aktywne konto w serwisie www.e-pulawy.pl

d) moderator / administrator – osoba upoważniona przez www.e-pulawy.pl do dodawania oraz systematycznej weryfikacji dodanych artykułów, ogłoszeń, opisów zdjęć oraz samych użytkowników. W przypadku łamania poniższego regulaminu www.e-pulawy.pl ma prawo do usunięcia profilu.

e) ogłoszenia – wszystkie wpisy dodawane przez użytkownika.

III. Dostęp

1. Dostęp do www.e-pulawy.pl jest darmowy

IV. Rejestracja

1. Dostęp do serwisu uzyskuje Użytkownik poprzez rejestracje polegającą na wypełnieniu stosownego formularza znajdującego się na stronie serwisu www.e-pulawy.pl

2. Zarejestrowanie się w serwisie e-pulawy.pl jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu bez zastrzeżeń.

3. Nowo założone konto / profil w serwisie www.e-pulawy.pl podlega aktywacji przez moderatora.

4.Dokonując rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.97.133.882 z późn. zm.) oraz ustawą a dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z późn. zm.) wraz z późniejszymi zmianami w celach marketingowych oraz statystycznych.

5.Użytkownik po przez rejestracje wyraża zgodę na otrzymywanie od serwisu www.e-pulawy.pl w formie elektronicznej na konto profilu i podane konto poczty e-mail ogłoszeń i informacji handlowych.

6.Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych w celu ich weryfikacji.

7.Poprzez umieszczenie w serwisie www.e-pulawy.pl określonych treści, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku. Wykorzystywanie tych materiałów w zakresie innym niż wskazany jest niedopuszczalne.

V. Obowiązki użytkownika

1. Każdy z użytkowników serwisu www.e-pulawy.pl zobowiązany jest do korzystania z oferowanych usług w sposób zgodny z prawem, niniejszym regulaminem oraz z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

2. W szczególności użytkownik zobowiązany jest do: – powstrzymywania się od jakichkolwiek działań utrudniających korzystanie z serwisu www.e-pulawy.pl; – podawania zgodnych z prawdą danych osobowych; – powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, a w szczególności do zbierania, przetwarzania i podawania danych innych Użytkowników bez ich wyraźnej zgody – komentowania zdjęć i informacji umieszczonych na portalu z zachowaniem przepisów prawa dobrych obyczajów i zasadami współżycia społecznego – bieżącej aktualizacji swoich danych osobowych – zapoznawania się ze zmianami niniejszego regulaminu i stosowania się do jego postanowień;

3. Niedopuszczalne jest tworzenie nieistniejących użytkowników oraz podawanie danych innych osób jak własnych danych osobowych

VI. Warunki umieszczania ogłoszeń w serwisie www.e-pulawy.pl

1. Niedopuszczalne jest umieszczanie i przekazywanie materiałów sprzecznych z obowiązującym prawem, i z zasadami współżycia społecznego.

2. Niedopuszczalne jest używanie wulgaryzmów przy komentowaniu zdjęć, informacji oraz umieszczanie materiałów obscenicznych, pornograficznych, treści obraźliwych, naruszających dobra osobiste innych osób jak również nieuprawnionego korzystania z cudzego wizerunku.

3. Administrator serwisu nie jest w jakikolwiek sposób ograniczony czasem w jakim powinien zweryfikować ogłoszenia wstawione przez Użytkownika.

4. Użytkownik ma prawo usunięcia ogłoszenia poprzez wystosowanie oświadczenia do moderatora portalu.

5. Moderator ma prawo usunąć ogłoszenia umieszczone w zbiorze serwisu w szczególności w sytuacji naruszenia zasad wynikających z niniejszego regulaminu oraz przepisów prawa.

6. Moderator ma prawo zawiesić tymczasowo bądź usunąć profil w przypadku nieprzestrzegania regulaminu oraz niepoprawnego komentowania zamieszczonych zdjęć/informacji.

7. Zamieszczane ogłoszenia nie mogą mieć charakteru komercyjnego.

VII. Postanowienia końcowe

1. Administratorowi serwisu www.e-pulawy.pl przysługuje w każdym momencie prawo do usunięcia lub modyfikacji treści oraz funkcji serwisu, uniemożliwiania użytkownikowi dostępu do serwisu jak również do zmian zasad z korzystania z serwisu w tym zasad korzystania z usług bez konieczności uzasadniania przyczyny zmiany.

2. Serwis www.e-pulawy.pl nie ponosi odpowiedzialności za umieszczone przez Użytkowników informacje, zdjęcia, materiały, treści komentarzy oraz wysyłane wiadomości.

3. Serwis portal kominiarski e-pulawy.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystywania przez użytkownika lub inną osobę materiałów i informacji uzyskanych za pośrednictwem odpłatnych jak i nieodpłatnych usług oferowanych przez serwis.

4. Serwis www.e-pulawy.pl wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z serwisu i udostępnionych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika.

5. Serwis www.e-pulawy.pl zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszania niektórych z oferowanych usług bez konieczność informowania o tym fakcie Użytkowników.

6. Serwis www.e-pulawy.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdej chwili, informując o tym fakcie Użytkownika za pośrednictwem strony www.e-pulawy.pl

7. Nie zaakceptowanie któregokolwiek z postanowień regulaminu spowoduje wygaśnięcie umowy pomiędzy serwisem www.e-pulawy.pl a użytkownikiem co w efekcie doprowadzi do usunięcia Konta Użytkownika.

8. Konto użytkownika może być zablokowane na czas nieokreślony lub usunięte w całości za łamanie postanowień niniejszego regulaminu. Serwis www.e-pulawy.pl nie musi powiadamiać o przyczynach i informować o tym fakcie.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *