Zmiany w składzie zarządu Grupy AZOTY PUŁAWY

Zmiany w składzie zarządu Grupy AZOTY PUŁAWY

5 kwietnia 2016 r., Rada Nadzorcza Grupy Azoty Puławy podczas posiedzenia dokonała zmian w składzie Zarządu.

 

Zgodnie z podjętą uchwałą nowym p.o. Prezesa Zarządu Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy S.A. został Mariusz Bober, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A. To strategiczna decyzja, która usprawni sposób zarządzania Grupą Azoty oraz przyczyni się do jej głębszej integracji.
Rada Nadzorcza podjęła również decyzję o rozszerzeniu składu Zarządu. Nowymi Wiceprezesami Zarządu zostali Panowie: Zbigniew Gagat i Jacek Janiszek.

Ciągły rozwój i wzrost innowacyjności to priorytety Grupy Azoty S.A. Bezpieczeństwo w tym zakresie zapewni dalsza integracja Grupy. Dlatego, mając na uwadze cele strategiczne Grupy, Rada Nadzorcza powierzyła dziś Prezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Mariuszowi Boberowi dodatkową funkcję p.o. Prezesa Grupy Azoty Puławy.

Decyzja ta ma strategiczne znaczenie dla dalszego rozwoju całej Grupy Azoty. „Puławy” to największa spółka w grupie o kluczowym znaczeniu – dlatego powierzenie Prezesowi całej Grupy Azoty zarzadzania tą Spółką przyczyni się głębszej integracji na drodze do celu jakim jest dalszy rozwój Grupy, zarówno na polskim, jak i europejskim rynku.

Sprawujący do tej pory swoje funkcje Prezes Zarządu – Marian Rybak oraz Wiceprezes Zarządu – Zenon Pokojski zostali zawieszeni w pełnieniu obowiązków.
W składzie Zarządu pozostał Wiceprezes Zarządu Pan Wojciech Kozak, wybrany z ramienia pracowników. Jego mandat wygaśnie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupy Azoty Puławy.

p.o. Prezesa Zarządu Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy S.A. Pan Mariusz Bober podjął decyzję o nie pobieraniu wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Grupie Azoty Puławy.


Opublikowano

w

przez

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *