Stowarzyszenie zostaje

Stowarzyszenie zostaje

Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Maszki w dalszym ciągu będzie prowadzić Szkołę Podstawową w Rąblowie.
Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Maszki przejęło szkołę w Rąblowie cztery lata temu. Wtedy podstawówce groziło zamknięcie. Szansą na jej dalsze działanie było przekazanie szkoły stowarzyszeniu, które obecnie nią zarządza. Umowa między gminą a organem prowadzącym wygasa z końcem sierpnia, dlatego już teraz radni musieli zdecydować, komu przekażą „kuźnię wiedzy”.

Już od jakiegoś czasu współpraca między stowarzyszeniem z Maszek a gminą nie układała się. Władze gminy mają wiele wątpliwości dotyczących działań podejmowanych przez Renatę Zielonkę, prezes stowarzyszenia. Zastrzeżenia budzi kwestia umów o pracę dla nauczycieli, którzy są zatrudniani na 10 miesięcy, a nie na cały rok kalendarzowy. Kontrowersje budzi również sprawa remontu szkoły i sali gimnastycznej. Zdaniem wójta prezes Zielonka celowo źle interpretuje zapisy umowy, z której jasno wynika, że to nie gmina a organ prowadzący jest odpowiedzialny za remonty budynku.
– Kilka lat współpracy pozwala na pewne podsumowanie. Pani prezes potrafi skutecznie prowadzić placówkę, potrafi skutecznie zarządzać placówką, co widzimy na pewno w odniesieniu do placówki w Maszkach. Natomiast, jeśli patrzymy na szkołę w Rąblowie, to takiej zdecydowanie pozytywnej oceny ja tym działaniom wystawić nie mogę – mówił podczas ostatniej sesji rady gminy Rafał Plewiński, wójt Gminy Wąwolnica.
Iskrzyło również na linii pani prezes – rodzice. Dlatego ci postanowili wziąć sprawy w swoje ręce, utworzyć własne stowarzyszenie i przejąć szkołę. Niestety nie udało się. W tej sytuacji wójt rozpoczął poszukiwania nowego organu prowadzącego dla placówki. Alternatywą miała być Fundacja Akademia Umiejętności z Lublina, której przedstawiciele zaprezentowali własną wizję funkcjonowania podstawówki.
Rada gminy stanęła przed trudnym wyborem. Tym bardziej, że Renata Zielonka wyciągnęła asa z rękawa. Okazało się, że w ramach projektu finansowanego ze środków unijnych udało się pozyskać ponad 100 tys. zł na wyposażenie dla szkoły. Ta informacja podgrzała atmosferę. Po burzliwej dyskusji i konsultacjach z obecnymi na sali rodzicami radni zdecydowali, że dadzą drugą szansę Stowarzyszeniu Odnowy i Rozwoju Wsi Maszki.
– Tym razem będziemy bacznie się przyglądać pani działaniom. To na razie tylko decyzja o ponownym przekazaniu szkoły w pani ręce. Obecna umowa jest ważna do końca sierpnia. Kolejna umowa zostanie podpisana dopiero po tym, jak będzie wyremontowana sala – ostrzegła na koniec Renatę Zielonkę Teresa Janczarek, przewodnicząca Rady Gminy Wąwolnica.
MP


Opublikowano

w

przez

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *