Sławomir Wręga staje w wyborcze szranki

Sławomir Wręga staje w wyborcze szranki

Od jakiegoś czasu słychać było pogłoski, że Sławomir Wręga…

 

przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego na Zakładach Azotowych w Puławach, wiceprzewodniczący Ogólnokrajowego Zrzeszenia Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego i wiceprzewodniczący Forum Związków Zawodowych zamierza kandydować na stanowisko przewodniczącego Forum Związków Zawodowych jednej z trzech centrali związkowych w naszym kraju. Chcąc uciąć wszelkie spekulacje poprosiliśmy o rozmowę przewodniczącego Sławomira Wręgę i jako pierwsi w naszym regionie przedstawić stanowisko samego zainteresowanego:
– W maju odbędzie się Kongres Wyboczy Forum Związków Zawodowych w związku z zakończeniem kadencji władz tej centrali. Ogólnokrajowe Zrzeszenie Związków Zawodowych Ruchu Ciągłego, gdzie jestem wiceprzewodniczącym zaproponowało mi kandydowanie na przewodniczącego Forum Związków Zawodowych i wyraziłem na to zgodę. Będzie to dla mnie bardzo duże wyzwanie, bo trzeba pamiętać, że Forum liczy przeszło 500 tysięcy członków i ewentualne kierowanie tak dużą organizacją związkową będzie wymagało ode mnie bardzo dużo energii, zaangażowania i masę pracy. Kolejną sprawą, która w związku z moim kandydowaniem musi zostać rozwiązana to szefowanie zakładowej organizacji związkowej, która będzie tematem najbliższego zebrania poszerzonego zarządu Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego na „Azotach”. To właśnie w trakcie tego spotkania chcemy wypracować stanowisko czy powinienem dokończyć obecną kadencję jako przewodniczący, czy bardziej skupić się na majowych wyborach. Nasza organizacja związkowa jest jedną z największych w Polsce, o bardzo sprecyzowanych poglądach na kwestie pracownicze, ale również na sprawy społeczne czy ogólnopaństwowe i dlatego będąc reprezentantem tego środowiska nie boję się próbować rozwijać skrzydeł w związkowych strukturach obejmujących cały kraj.
Spekulacje zostały ucięte, Sławomir Wręga kandyduje na stanowisko przewodniczącego Forum Związków Zawodowych.
RJ


Opublikowano

w

przez

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *