Komputery dla najuboższych

Komputery dla najuboższych

30 nowych laptopów z dostępem do Internetu, trafiło w Gminie Żyrzyn do
najuboższych jej mieszkańców…

w ramach unijnego projektu przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu.

W latach 2013 – 2014 Gmina Żyrzyn korzystając z udziału w unijnym programie „
Innowacyjna gospodarka”, którego jednym z celów jest wzrost wykorzystania z
technologii informacyjnych i komunikacyjnych. W ramach tego programu jest
działanie 8.3 czyli przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowego. Do tej pory
przekazano 68 laptopów, tym mieszkańcom, którzy spełniali odpowiednie kryteria
szczegółowo wyznaczone przez założenia projektu.

Działanie te mają na celu umożliwienie dostępu do Internetu, osobom zagrożonym
wykluczeniem cyfrowym z powodu złej sytuacji materialnej. Założeniem projektu
nie jest jedynie przekazanie sprzętu komputerowego, ale również Internetu
mobilnego, szkolenia z obsługi komputerowej i bezpłatnej pomocy informatyka
przez okres 5 lat. Na tych zasadach w tym roku do naszych mieszkańców trafiło
30 laptopów. Z myślą o szerszym dostępie przez mieszkańców naszej gminy do
Internetu, w ramach tego samego projektu komputery trafiły również do 4 szkół
w naszej gminie. Planujemy jeszcze doposażyć 4 świetlice wiejskie w
miejscowościach Osiny, Bałtów, Żerdź i Wola Osińska i 4 filie biblioteki
gminnej – wyjaśnia Andrzej Bujek wójt Gminy Żyrzyn.
Koszt projektu wyniósł 900 tysięcy złotych z czego 11 tysięcy zainwestowała
gmina głównie w związku za umową podpisaną z jedną z sieci komórkowych na
zakup transferu mobilnego Internetu. Całość projektu pokrywana jest z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) i budżetu Skarbu Państwa
(15%).

RJ


Opublikowano

w

przez

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *