Budowa oczyszczalni w Kurowie na finiszu

Budowa oczyszczalni w Kurowie na finiszu

W Kurowie na ukończeniu jest jeden z największych projektów ostatnich kilkunastu lat.

Tak długo oczekiwana w gminie oczyszczalnia ścieków i sieć kanalizacyjna powoli staje się faktem. 

Widząc efekty realizacji inwestycji polegającej na budowie oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej poprosiliśmy o rozmowę Stanisława Wójcickiego Wójta Gminy Kurów.

 

– Od początku lat 90 – tych w dziedzinie wodno – ściekowej nic nie robiono w naszej gminie i przyszedł najwyższy czas, aby to zmienić. Do niedawna korzystaliśmy z oczyszczalni ścieków zakładów futrzarskich, a po jej zamknięciu ścieki wywoziliśmy do Puław. Wiązały się z tym duże koszty, a przede wszystkim niedogodności dla naszych mieszkańców. W 2011 roku otrzymaliśmy dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 i rozpoczęliśmy realizację całego projektu. Pod koniec listopada 2011 roku podpisaliśmy umowę z firmą „Hydrex” z Lublina na wykonanie całości przedsięwzięcia. Sama oczyszczalnia jest już ukończona i gotowa do rozruchu, ale nadal realizowana jest część inwestycji związana z siecią kanalizacyjną. Na przełom kwietnia i maja przewidujemy uruchomienie oczyszczalni dla części sieci kanalizacyjnej, która obejmie tzw. Dolny Kurów. Reszta zostanie podłączona do końca października bieżącego roku. Całkowity koszt projektu wyniósł ponad 13 mln zł., z czego prawie 9 mln otrzymaliśmy z funduszy europejskich – wyjaśnia Stanisław Wójcicki, wójt gminy Kurów.

– Nowa oczyszczalnia ma wydajność 630 m3/d. Jest wyposażona w możliwość oczyszczania biologicznego ścieków połączonych, stację mechanicznego odwadniania osadu, zbiornik uśredniający ścieków dowożonych. Jej działanie jest zautomatyzowane poprzez zastosowanie sterowania z możliwością przesyłania stanów awaryjnych poszczególnych urządzeń poprzez łącze telefoniczne systemu GSM oraz, co jest bardzo ważne dla Kurowa, ze względu na dużą ilość zakładów garbarskich, podczyszczenie ścieków produkowanych przez te zakłady – dodaje przedstawiciel wykonawcy całego projektu.

 

RJ


Opublikowano

w

przez

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *