Kurów i Baranów dostaną prawie dwie „bańki”

Kurów i Baranów dostaną prawie dwie „bańki”

Dwie gminy powiatu Puławskiego, otrzymają prawie 2 mln złotych na realizowany wspólnie projekt zakupu pięciu wozów strażackich.

To ważne tym bardziej, że pierwotnie projekt złożony był w 2010 roku i do tej pory był na liście rezerwowej – nieoczekiwanie w ostatnim czasie uległo to zmianie.

Głównym celem projektu, jest poprawa stanu bezpieczeństwa ekologicznego gmin Kurów i Baranów, jak również całego powiatu puławskiego oraz zapobieganie degradacji środowiska naturalnego poprzez bardziej efektywne prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych.

-Pierwotnie nasza gmina oraz Baranów starała się, aby brać udział w projekcie wspólnie z Komendą Powiatową PSP w Puławach, niestety wtedy się nie udało. Kiedy nas nie przyjęto do wniosku, postanowiliśmy z Wójtem Gagosiem złożyć swój wniosek. Pierwotnie miało z nami uczestniczyć także miasto Nałęczów. Po ocenie znaleźliśmy się jednak na dalekim miejscu listy rezerwowej. Po odwołaniu się do Zarządu Województwa, znaleźliśmy się na jednym z pierwszych miejsc, ale nadal nie było dla nas funduszy (…) Niedawno uczestniczyłem w zjeździe Zarządu Wojewódzkiego OSP RP, otrzymałem informację, że na podobne projekty unia dołożyła więcej pieniędzy. Faktycznie 22 maja Zarząd Województwa przydzielił nam środki na realizację projektu – mówił Wójt Gminy Kurów Stanisław Wójcicki.

W ramach projektu, zakupione zostanie 5 wozów strażackich – 4 średnie (dla OSP Czołna, OSP Kurów, OSP Kłoda, OSP Płonki) oraz 1 ciężki (dla OSP Baranów), wszystkie jednostki są w Krajowym Systemie Ratowniczo-gaśniczym. Dodatkowo jednostki otrzymają inny sprzęt, m.in. 3 rodzaje pomp, rękaw sorpcyjny, specjalistyczny ubiór czy sprzęt ochrony dróg oddechowych.

Całkowita wartość projektu to prawie 4 mln zł! Z czego aż 85% to dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Gmina Kurów, ze swoich środków dołoży niecałe 350 tys. zł., natomiast Baranów 100 tys. zł. mniej.

Rada Gminy, jednogłośnie poparła wniosek i zdecydowała się o przeznaczeniu środków na wkład własny.

Uda nam się dzięki dofinansowaniu, zamiast jednego wozu mieć 3. To bardzo dobra wiadomość dla naszej gminy – dodaje Wójcicki.

Wójt Gminy Baranów Robert Gagoś tłumaczył nam, dlaczego jeden z pojazdów będzie z „największej półki”,

Nasza gmina jest położona daleko od Puław. Jednocześnie mamy dużo obszarów leśnych oraz rzekę Wieprz. W przypadku zagrożenia pożarem, w lesie będziemy mogli szybko zareagować, zanim dotrą siły z Puław. Ciężki wóz z dużym zaopatrzeniem w wodę jest tu niezbędny i stąd właśnie pomysł na ten rodzaj pojazdu.

Samochody do jednostek, trafią najwcześniej pod koniec bieżącego roku, jednak najpewniej stanie się to na początku roku 2013, przed przetargiem niezbędne będą zmiany w kosztorysie, choćby z powodu zmiany wysokości stawek podatku VAT.

Po otrzymaniu tych aut ale także już teraz, teren powiatu puławskiego zabezpieczono w najnowsze wozy strażackie dla jednostek OSP. To bardzo ważne, choćby z powodu powierzchni powiatu, ale i możliwości poszczególnych jednostek.

 

MJ


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *