Zajęcia pozalekcyjne w szkołach

Zajęcia pozalekcyjne w szkołach

Zajęcia pozalekcyjne odbywają się w ramach Profilaktyczno-Rozwojowego Programu Pracy z Dziećmi i Młodzieżą „Alternatywa” i są realizowane we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez gminę Miasto Puławy.

 

Każda szkoła określa program zajęć odzwierciedlający zainteresowania i oczekiwania uczniów z danej placówki. Przeprowadzona diagnoza danego środowiska wskazuje tematykę zajęć oraz formy aktywności uwzględniające rzeczywiste potrzeby dzieci  i młodzieży.

W ramach programu udzielane jest również wsparcie dla rodziców i opiekunów w formie indywidualnych konsultacji i porad wychowawczych.

Uczestnictwo w zajęcia pozalekcyjnych:

  • wspiera samodzielność, propaguje aktywne spędzanie wolnego czasu w ciekawy i bezpieczny sposób;
  • służy rozszerzaniu i pogłębianiu wiedzy, rozwijaniu zainteresowań związanych z nauką, sztuką, kulturą, sportem, techniką i życiem społecznym;
  • stymuluje postawy twórcze, swobodne wyrażanie siebie i komunikowanie się z innymi, dąży do rozwijania własnej osobowości poprzez własną działalność w czasie zajęć;
  • wyzwala możliwości kreatywne, zaspokaja potrzeby twórczej aktywności, rozwija zdolności muzyczne i sportowe, wdraża do łatwiejszego nawiązywania kontaktów międzyludzkich i odnajdywania swego miejsca w grupie;
  • rozwija umiejętności współżycia społecznego, w tym m.in. przestrzeganie norm i zasad współżycia w grupie, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów oraz liczenie się z regułami współżycia w grupie;
  • kształtuje postawy proekologiczne, budzi wrażliwość na piękno przyrody,
  • pomaga uczniom zagrożonym niepowodzeniami szkolnymi osiąganie sukcesów na miarę ich możliwości, zmniejsza skalę niepowodzeń szkolnych;
  • wspomaga rodziców w opiece nad dziećmi, w szczególności rodziców mających wydłużony czas pracy, jak też mających trudności wychowawcze.

W I półroczu 2016 roku zajęcia odbywają się do dnia 3 czerwca 2016 roku.

Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne i bezpłatne.

Harmonogramy zajęć w poszczególnych szkołach zamieszczone zostały poniżej:

Szkoła Podstawowa nr 1

Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 4

Szkoła Podstawowa nr 6

Szkoła Podstawowa nr 10

Szkoła Podstawowa nr 11

Publiczne Gimnazjum nr 1

Publiczne Gimnazjum nr 2

Publiczne Gimnazjum nr 3

Publiczne Gimnazjum nr 4


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *