Narodowe Siły Rezerwowe

Narodowe Siły Rezerwowe

Narodowe Siły Rezerwowe tworzą żołnierze rezerwy, którzy zostali specjalnie wyselekcjonowani i posiadają przydziały kryzysowe…

na określone stanowiska służbowe w jednostkach wojskowych nadane w wyniku ochotniczo zawartych kontraktów na pełnienie służby wojskowej w rezerwie i pozostających w dyspozycji do wykorzystania w realnych zagrożeniach militarnych i niemilitarnych w Polsce jak również poza jej granicami.

Przedstawiliśmy oficjalną definicję tej formacji wojskowej, ale jak to wygląda w rzeczywistości postanowiliśmy porozmawiać z majorem Markiem Rodziewiczem szefem wydziału rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Puławach

– Narodowe Siły Rezerwowe są rodzajem wojska, który został stworzony niedawno w celu wykorzystania potencjału żołnierzy, którzy służyli w wojsku i w tej chwili znajdują się w rezerwie. W różnorakich zagrożeniach kryzysowych chcemy mieć możliwość skorzystania z ich doświadczenia i kierować ich do pomocy społeczeństwu w przypadku klęsk żywiołowych.

Udział w tej formacji jest przepustką do służby kontraktowej i na stałe związanie się z pracą w wojsku polskim. Żołnierze należący do NSR w przypadku przebywania w domu i utrzymywania gotowości do pełnienia służby okresowej lub czynnej nie pobierają wynagrodzenia, ale w momencie powołania otrzymują taki sam żołd jak żołnierze zawodowi odpowiednio do stopnia i zajmowanego stanowiska służbowego.

Jak widać w dobie dość ograniczonego rynku pracy NSR są jedną z alternatyw na zdobycie stabilnej i dobrze płatnej pracy, ale trzeba pamiętać, że wojsko to służba i nie wszyscy się do niej nadają.

RJ


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *