Będą aktywizować mieszkańców

Będą aktywizować mieszkańców

Puławscy radni podjęli uchwałę o wprowadzeniu Programu Aktywizacji Lokalnej.

Inicjatywa ma na celu zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia oraz
podwyższenie statusu społecznego i zawodowego mieszkańców.

Władze mają głównie na uwadze mieszkańców ulic: Romów, Kilińskiego,
Włostowickiej. Mokrej, Krzywej, Zabłockiego, Norblina, Zarzecze, Wólka
Profecka i Majdan. Uchwała dotyczy tego rejonu miasta, który według puławskich
radnych jest zamieszkany przez osoby znajdujące się w obszarze zainteresowania
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, będące w wieku produkcyjnym, ale
znajdujące się na długotrwałym bezrobociu.

Kolejnym bardzo ważnym argumentem przemawiającym za umożliwieniem
uczestniczenia w PAL jest fakt, że dzieci, wychowywane przez takie osoby
zagrożone są negatywnymi wpływami społecznymi. W ramach projektu będą
organizowane treningi kompetencji, umiejętności społecznych oraz szkolenia
mające na celu uaktywnienie kompetencji i umiejętności zawodowych.

Zainteresowani będą mogli skorzystać z porad psychologa czy doradcy
zawodowego. W planach jest również zorganizowanie dwóch festynów w 2013 roku
dla mieszkańców wymienionych ulic, debat publicznych i wycieczek. Środki na
realizację pomysłu pozyskano z Europejskiego Funduszu Społecznego.

RJ


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *