Budowa spalarni w Kurowie?

Budowa spalarni w Kurowie?

16 stycznia 2013r. do Urzędu Gminy w Kurowie wpłynął wniosek spółki z o. o. KOLIBER…

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji odnawialnej energii elektrycznej. 

Spółka KOLIBER zamierza na terenie gminy Kurów wybudować spalarnię tworzyw sztucznych i w związku z tym wystąpiła do Wójta Gminy Kurów o wydanie decyzji środowiskowej, która umożliwiłaby jej realizację takiego przedsięwzięcia. Firma przy pomocy linii technologicznej OR HYBRID SYSTEM służącej do depolimeryzacji katalitycznej granulowanych tworzyw sztucznych zamierza wytwarzać paliwo ciekłe, które następnie wykorzystywane ma być do zasilania silników napędzających generatory prądotwórcze. Z załączonego do wniosku „Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko” dowiadujemy się, że surowce stanowić mają rozdrobnione tworzywa sztuczne w postaci granulatu. Przewidywalny przerób tworzyw termoplastycznych w ciągu roku wynosić ma ok 10 000 ton. Przy wykorzystaniu powyższej technologii przewidywana jest realizacja mikro-elektrociepłowni o mocy wytwórczej 4 MW. Spółka planuje wytworzoną energię w całości lub części odsprzedać do zakładu energetycznego zgodnie z obowiązkiem skupu energii ze źródeł odnawialnych. Z rozmowy z Wójtem Kurowa Stanisławem Wójcickim uzyskujemy potwierdzenie, że taki wniosek wpłynął.

– 7 lutego podpisałem obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania bądź odmówienia wydania pozytywnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Następnie wystąpiłem do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Puławach o wydanie opinii o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Od dnia 25 lutego do Urzędu Gminy zaczęły wpływać zastrzeżenia odnośnie wyżej wymienionego przedsięwzięcia z podpisami mieszkańców. Cały czas monitoruję zaistniałą sytuację, podjąłem również starania o powołanie biegłego w przedmiotowej sprawie, aby dodatkowo zasięgnąć wiedzy specjalistycznej. Planuję również spotkanie z mieszkańcami gminy, na którym postaramy się odpowiedzieć na wszystkie nurtujące pytania.

MGO


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *